Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

XXVIII. setkání pneumologů a XII. Setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře 1. června 2023


 


emauzy-2023-600x200-2_2023.jpg

 

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

 

dovolujeme si Vás upozornit na nadcházející akci, kterou pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP v odborné spolupráci s Pneumologickou klinikou 1. LF UK a FTN a Klinikou hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN XXVIII. setkání pneumologů a XII. Setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře. Setkání proběhne 1. června 2023 v Emauzském klášteře, který se nachází ve Vyšehradské ulici 49/320 na Praze 2. Konference proběhne kombinovanou formou, souběžně se tedy budete moci zúčastnit jak prezenčně, tak online. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena kreditními body. Certifikáty o absolvování akce si budete moci vyzvednout od 5. června 2023.

Hlavními tematickými okruhy akce budou: bronchologie a intervenční pneumologie, rakovina plic, screeningový program rakoviny plic v ČR, tuberkulóza a multirezistentní tuberkulóza, intersticiální plicní procesy, co je nového v pneumologii a co je nového v plicní chirurgii.

Organizačního zajištění se jako již tradičně ujala pořadatelská agentura GALÉN – SYMPOSION s.r.o.