Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Alergie a onemocnění kůže


Atopická dermatitida a psychické komorbidity. Čes-slov dermatol 97, 5: 196–208, 2022.

Bartoš, V. Obrovský pilomatrixóm (Malherbeov kalcifikujúci epitelióm) vyrastajúci na záhlaví: opis prípadu a prehľad literatúry. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 19, 3: 15–19, 2022.

Čadová, J. Lékové kožní reakce u dětí. Alergie 24, Supl. 2: s35, 2022.

Čapková, Š. Těžká forma atopické dermatitidy u chlapce po transplantaci jater a dvou následných retransplantacích. Dermatol praxi 16, 3: 153–156, 2022.

Duchková, H. Jak na atopickou dermatitidu. Profi med 7, 7: 4–5, 2022.

Fabiánová, J. Komplexní dopad atopické dermatitidy – poznatky a klinické implikace. Farmakoterapie 18, 4: 446–448, 2022.

Fibigr, O., Filipovská, O., Hrnčíř, E. et al. Dupixent v léčbě pacientky s těžkým refrakterním astmatem a atopickou dermatitidou. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 19, 3: 21–23, 2022.

Horažďovský, J. Léčba těžké atopické dermatitidy upadacitinibem. Farmakoterpie 18, 4: 461–463, 2022.

Jedličková, H. Diagnostika autoimunitních puchýřnatých onemocnění. Dermatol praxi 16, 4: 199–203, 2022.

Karlová, I. Chronická spontánní kopřivka jako autoimunitní onemocnění. Dermatol Praxi 16, Supl. 1: s12–s14, 2022.

Karlová, I. Těžká forma atopické dermatitidy léčená dupilumabem – kazuistika. Farmakoter Revue 7, 2: 197–200, 2022.

Konrád, P. Atopický ekzém a jeho (ne)kortikoidní léčba. Vox pediatrie 23, 2: 25–29, 2022.

Kučera, P. Polymorbidní pacient s alergií na jed hmyzu. Alergie 24, Supl. 2: s72, 2022.

Matalová, P., Šimková, K. Využití lokálních inhibitorů JAK v dermatologii. Dermatol praxi 16, 3: 164–166, 2022.

Matzenauer, M., Chlebková, J. Vliv biologické léčby na kvalitu života u pacientů s atopickou dermatitidou. Dermatol praxi 16, 2: 74−78, 2022.

Nové poznatky o onemocnění povrchu oka u pacientů s atopickou dermatitidou, kteří jsou léčeni dupilumabem. British Journal of Dermatology, české vydání 10, 1: 39–40, 2022.

Pinková, B. Jak moderní léčba atopické dermatitidy změní život celé rodiny? Dermatol Praxi 16, Supl. 1: s16, 2022.

Přichází průlom v léčbě atopické dermatitidy? Farmakoterapie 18, 6: 747–751, 2022.

Salavec, M. Autoimunitní bulózní dermatózy – klinika, diagnostika, moderní terapie – status 2021. Dermatol Praxi 16, Supl. 1: s10–s12, 2022.

Tánczosová, M., Gkalpakiotis, S. Upadacitinib – nová perorální terapie v léčbě atopické dermatitidy. Remedia 32, 1: 43–46, 2022.

Vaňková, S. Syntroxine – možnost dalšího léčebného využití. Acta medicinae 11, 17: 62–63, 2022.

Vaňková, S. Syntroxine a zlepšení kožních projevů atopického ekzému u mladé pacientky. Acta medicinae 11, 17: 60–62, 2022.