Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Alergie na potraviny a léky, anafylaxe


Čadová, J. Lékové kožní reakce u dětí. Alergie 24, Supl. 2: s35, 2022.

Čižnár, P., Jeseňák, M., Kossárová, K. et al. Diagnostika a liečba alergie na bielkoviny kravského mlieka. Klinická imunológia a alergológia 32, 2: 24–34, 2022.

Gavendová, E. Anafylaxe v ordinaci PL, všech specialistů a RZP – léčba život ohrožující alergií. In: Zaznělo na 1. kongrese alergologie a klinické imunologie pro praxi. 18.–19. 2. 2022. (s.5–6)

Kučera, P. Polymorbidní pacient s alergií na jed hmyzu. Alergie 24, Supl. 2: s72, 2022.

Macháček, P. Jak prakticky zvládnout anafylaxi. Alergie 24, Supl. 1: s26, 2022.

Macháček, P. Jak zvládnout anafylaxi. Alergie 24, Supl. 2: s26, 2022.

Pešák, S., Löscherová, J., Thon, V. Hypersenzitivní reakce na kortikosteroidy. Alergie 24, Supl. 2: s35–s36, 2022.

Pešák, S., Šabacká, Z. Stoklásková, K. et al. Úmrtí po bodnutí hmyzem. Alergie 24, Supl. 2: s72–s73, 2022.

Petrů, V. Anafylaxe – růžová teorie. Klinická imunológia a alergológia 32, 1: 40–41, 2022.

Potravinová alergie je spojena s nižším rizikem infekce SARS-CoV-2. Podzim 2022 (online: www.astma.cz)

Sládková, S. Recidivující anafylaxe u dítěte. Alergie 24, Supl. 2: s27, 2022.

Šimoníčková, J. Anafylaxe – šedá praxe. Klinická imunológia a alergológia 32, 1: 42, 2022.

Šrotová, A., Krčmová, I., Hudcová, O., Vokurková, D. ,,Perné chvilky na operačním sále“ – komplexní přístup alergologa k perioperační anafylaxi. Alergie 24, 1: 53–61, 2022.