Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Biologická léčba CRS s polypy

aporl_2.jpg

Chronická rinosinusitida s nosními polypy (CRSwNP) je jen zdánlivě banálním onemocněním. Výzkumy ukazují, že jde o onemocnění s velkým dopadem na kvalitu života nemocných a s návazností na další onemocnění charakteristické pro Th2 typ zánětu, jako je např. astma nebo atopická dermatitida. Rozlišení chronické rinosinusitidy na jednotlivé endotypy umožnilo lépe diverzifikovat terapii této nemoci.

               V posledních letech do terapii CRSwNP vstoupila také biologická léčba, která přinesla další možnosti u pacientů s obtížně léčitelnou rinosinusitidou. Vodítkem pro nasazení terapie nám mohou být aktuální doporučení EPOS 2020. Podrobněji je ve svém článku rozebral MUDr. Petr Schalek

               Léčba monoklonálními protilátkami je indikována zejména u Th2 typu zánětu. Tento typ zánětlivé odpovědi organismu je spojen často s bronchiálním astmatem jako komorbiditou, tendencí k recidivám polypů i přes chirurgickou a adekvátní konzervativní léčbu, která spočívá zejména v dlouhodobém podávání nazálních steroidů často kombinovaných s pulzy perorálních kortikoidů. K dalším znakům tohoto typu zánětu patří i eozinofilie (tkáňová i krevní) a elevace sérových celkových IgE protilátek. Klíčovými cytokiny typu 2 zánětu jsou IL-4, IL-5 a IL-13. Využití biologické léčby (monoklonálních protilátek), jejímž cílem jsou tyto interleukiny společně s IgE protilátkami, je již známo u dalších „typ 2“ onemocnění, jako jsou bronchiální astma a atopická dermatitida.

               Tři z monoklonálních protilátek (mepolizumab, omalizumab , dupilumab) jsou již u nás registrovány pro léčbu CRSwNP. U dalších (benralizumab, tezepelumab, depemokimab) probíhají klinické studie. Přehled výsledků hlavních klinických studií s biologickými látkami v indikaci CRSwNP jsme pro Vás připravili v samostatných článcích. Přehled vybraných klinických studií fáze III a IV klinického zkoušení následuje ve schématu.


mp5_2022_01_uvod_obr1_3.png

Chronická rinosinusitida pohledem EPOS 2020

Petr Schalek

Otorinolaryngologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha


 

Dupilumab a chronická rinosinusitida s nosními polypy.

Studie SINUS-24 a SINUS-52


 

Omalizumab v terapii chronické rinosinusitidy s polypy.

Výsledky klinických studií POLYP 1 a POLYP 2


 

Studie SYNAPSE

Mepolizumab v léčbě chronické rinosinusitidy s polypy


 

Dupilumab v léčbě chronické rinosinusitidy – kazuistika

 Zdeněk Knížek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje – Pardubická nemocnice