Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Časopisy

Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL


 

ISSN 1802-0518 (Print)

ISSN 3029-5033 (On-line)

Rok vydání: od roku 2004

Formát a rozsah: A4, 30–60 stran, odborný recenzovaný časopis

Od 1. 1. 2024 přechází časopis na průběžné vydávání článků v elektronické podobě. Tisková vydání budou vyhrazena pro řádná a mimořádná suplementa.

Periodicita: 4x ročně + případná suplementa

Čtenářská skupina: pneumologové, alergologové, pediatři, praktičtí lékaři, balneologové, internisté

Poznámka: Indexováno v Bibliographia Medica Czechoslovaca a Bibliographia Medica Slovaca.

Distribuce na Slovensko možná pouze v elektronické (pdf) verzi.

 

Obsah:

80 % – kazuistiky z pneumologie, alergologie, lázeňství a související, klinické studie

10 % – redakční texty (portrét osobnosti, recenze knih, rozhovory)

10 % – redakční ilustrace a inzerce

 

Redakční rada:

prim. MUDr. Jarmila Fišerová

prim. MUDr. Alice Tašková, FEBS, MBA

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

prim. MUDr. Viktor Kašák

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

MUDr. Jindřich Pohl

doc. MUDr. František Salajka, CSc.

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, Ph.D.

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, Ph.D.

 

Šéfredaktor:

Mgr. Karel Vízner

00420 721 639 079

geum@geum.org

 

V rámci open access přístupu je časopis zdarma dostupný v online podobě.

02-orl-100dpi_ramecek.jpg

Kazuistiky v diabetologii


 

ISSN 1214-231X

Rok vydání: od roku 2003

Formát a rozsah: A4, 30–60 stran, odborný recenzovaný časopis

Periodicita: 4x ročně + případná suplementa

Čtenářská skupina: diabetologové, endokrinologové, praktičtí lékaři, internisté

Poznámka: Indexováno v Bibliographia Medica Czechoslovaca a Bibliographia Medica Slovaca.

Pravidelné přílohy: Sestra v diabetologii (1x ročně), Endokrinologie (uvnitř čísla)

Pravidelná suplementa: Syndrom diabetické nohy

Distribuce na Slovensko možná pouze v elektronické (pdf) verzi.

 

Obsah:

80 % – kazuistiky z diabetologie, endokrinologie a související problematiky (dyslipidemie, hypertenze, obezita, komplikace...), klinické studie

10 % – redakční texty (portrét osobnosti, recenze knih, rozhovory)

10 % – redakční ilustrace a inzerce

 

Redakční rada:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (předseda)

as. MUDr. Jan Brož

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

prof. PhDr. Ivica Gulášová, Ph.D.

Bc. Vladimíra Havlová

MUDr. Daniela Kallmünzerová

MUDr. Marta Korecová

MUDr. Zuzana Krausová

doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

MUDr. Jitřenka Venháčová, CSc.

prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.

 

Šéfredaktor:

Mgr. Karel Vízner

00420 721 639 079

geum@geum.org

 

Součástí předplatného jsou všechna řádná čísla a řádná suplementa. Suplementa označená jako mimořádná mají individuální distribuci a v tištěné podobě nejsou součástí předplatného. V rámci open access přístupu jsou všechna vydaná čísla zdarma dostupná v online podobě.

 

 

 

vstupte

02-dia-100dpi_ramecek.jpg

Kazuistiky v angiologii


 

ISSN 2336-2790

Rok vydání: od roku 2013

Formát a rozsah: A4, 30–60 stran, odborný recenzovaný časopis

Periodicita: 3–4x ročně + případná suplementa

Čtenářská skupina: angiologové, internisté, radiologové, cévní chirurgové, praktičtí lékaři

Poznámka: Indexováno v Bibliographia Medica Czechoslovaca a Bibliographia Medica Slovaca.

Distribuce na Slovensko možná pouze v elektronické (pdf) verzi.

 

Obsah:

80 % – kazuistiky související s diagnostikou a léčbou cévních onemocnění (sensu lato), tedy i z pohledu radiologie, chirurgie ad., klinické studie

10 % – redakční texty (portrét osobnosti, recenze knih, rozhovory)

10 % – redakční ilustrace a inzerce

 

Redakční rada:

MUDr. Ewald Ambrozy, PhD.

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

MUDr. Martin Holý

doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.

MUDr. Jiří Matuška

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

MUDr. Václav Procházka, Ph.D.

MUDr. Karel Roztočil, CSc. (předseda)

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

prim. MUDr. Jan Zeman

 

Šéfredaktor:

Mgr. Karel Vízner

00420 721 639 079

geum@geum.org

 

Součástí předplatného jsou všechna řádná čísla a řádná suplementa. Suplementa označená jako mimořádná mají individuální distribuci a v tištěné podobě nejsou součástí předplatného. V rámci open access přístupu jsou všechna vydaná čísla zdarma dostupná v online podobě.

 

 

 

vstupte

02-angio-100dpi_ramecek.jpg