Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Články


18.01.2024

Nedocenitelná škola kazuistik

linka1.jpg


Mezioborový kongres diagnostiky a intervence dýchacích cest je relativně mladá odborná iniciativa, letos se v Praze konal teprve druhý ročník této konference. Nicméně v jejím rámci bylo možné vyslechnout také přehled kazuistických sdělení z pneumologie a ftizeologie, které se v podobě pracovní schůze České pneumologické a ftizeologické společnosti pořádají již 32 let. Na většině z posledních dvaceti ročníků jsem nechyběl mezi posluchači a přiznám se, že se na tuto odbornou prezentaci každý rok velmi těším. Spojuje totiž zapálení a elán mladých lékařů prezentujících vlastní kazuistiky (pro některé z nich jde dokonce o jejich první odborné přednášky před odborným fórem) a odbornou erudici moderujících lektorů. Za předsednickým stolem usedl, jako každoročně, profesor Jiří Homolka, letos spolu s ním pracovní jednání řídil docent Jiří Votruba. Kam až moje paměť sahá, moderování kazuistik na této pracovní schůzi vždy bylo velmi přísné, plně kritické až nesmlouvavé. Pro přednášející s malými zkušenostmi v prezentování jistě žádná selanka, ale bezpochyby nedocenitelná škola pro budoucí růst. A pro posluchače odborný svátek a obvykle velmi zajímavá diskuse.

Mne osobně zaujaly například případ pyomyositidy (bakteriálního zánětu svalů), který byl zdrojem septických symbolů (prezentoval MUDr. Martin Vykopal z FN Olomouc), mozaika zkušeností s terapií závislosti na tabáku (tradiční horská dráha úspěchů a neúspěchů těchto případů prezentovaná MUDr. Tomášem Kratochvílem z FN Brno) nebo nesnadná cesta k diagnóze mucinózního adenokarcinomu (MUDr. Vít Petrů ml.).

NUT midline karcinom je extrémně vzácný nádor vyrůstající ve střední rovině, často v oblasti nazofaryngu, orofaryngu nebo mediastina. Je charakterizován přestavbou genu NUT. Klinicky se projeví obstrukcí horních cest dýchacích, chrápáním a krvácením z ústní dutiny. Tento velmi agresivní nádor má rychlý invazivní růst a obvykle špatnou prognózu. Specifická terapeutická guidelines nejsou k dispozici, jde o raritně se vyskytující diagnózu. V České republice se vyskytl v roce 2022 u tří pacientů. Jeden z případů NUT midline karcinomu hrudníku prezentoval MUDr. Jaroslav Vejrych z FN Brno. Případ by si jistě zasloužil publikaci v některém z mezinárodních odborných časopisů.

Prezentovány byly také kazuistiky neuzavřených případů, případové studie poučné spíše s psychologického či společenského hlediska a pro poučení i chyby v terapeutickém postupu. Rozhodně ale šlo o nesmírně užitečné pracovní setkání. Některé z autorů požádáme o přípravu jejich kazuistiky také pro publikaci v našem časopise.

 

Karel Vízner 


Prof. Jiří Homolka a doc. Jiří Votruba zahajují konferenci

MUDr. Tomáš Kratochvíl přednáší o terapii závislosti na tabáku

MUDr. Vít Petrů ml. představuje případ mucinózního karcinomu

Výstava farmaceutických firem v rámci Mezioborového kongresu diagnostiky a intervence dýchacích cest


obr1.jpg
obr2.jpg
obr3.jpg
obr4.jpg