Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Ostatní pneumologická problematika


Boualay, B. Nové technologie v odběrech vzorků z horních cest dýchacích a zásady správného odběru pro optimální laboratorní diagnostiku. Očkování cest med 13, 1: 23−24, 2022.

Bystroň, J., Petrů, V. Vliv podávání perorálního transfer faktoru na výskyt recidivujících respiračních infekcí u dětí. Alergie 24, 2: 108–114, 2022.

Deficit alfa-1-antitrypsinu. Výběr z článků publikovaných na webu proLékaře.cz, Praha: MeDitorial, s.r.o., 2022.

Dobeš, J., Ben-Nun, O., Binyamin, A. et al. Autoimunitní regulátor indukuje TH17 odpověď proti C. albicans. Alergie 24, Supl. 1: s21–s22, 2022.

Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze. Farmakoter Info 19, 5: 1–5, 2022.

Gondeková, E., Smutná, M., Pomaki, M., Vojtek, V. Dual energy CT plic v diagnostice plicní embolie a covid-19 pneumonie. Prakt radiol 27, 1: 31, 2022.

Hajníková, Z. Maligní pleurální výpotek a jeho management. Farmakoter Revue 7, 5: 424–428, 2022.

Hanuliak, J., Szkorupa, M., Chudáček, J. et al. Management léčby pooperační bronchopneumonie po operacích plic. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti 26, 1: 4–17, 2022.

Hanzálková, Z., Krčmová, I., Šrotová, A. Respirační onemocnění exacerbované nesteroidními antirevmatiky – nové aspekty. Alergie 24, 4: 246–252, 2022.

Horová, P., Neumannová, K., Dvořáček, M. Vliv rehabilitační léčby na ventilační parametry a sílu dýchacích svalů u dětského pacienta s extraezofageálními projevy gastroezofageálního refluxu. Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL 19, 1: 20–24, 2022.

Chovanec, V., Drugda, J., Lojík, M. et al. Léčba chylothoraxu embolizací hrudního mízovodu. Rozhl Chir 101, 12: 607–611, 2022.

Jakešová, J., Boháč, R., Betlach, J. Mukormykóza: kazuistika. Čes-slov Patol 58, 3: 166–168, 2022.

Jansa, P. Moderní možnosti v léčbě plicní hypertenze. Svět praktické medicíny 3, 2: 70−72, 2022.

Kaláb, J., Lišková, E., Dušková, J. Význam plicní biopsie u pacienta s idiopatickou plicní fibrózou. Čas Lék čes 161, 6: 242–246, 2022.

Klimčík, R., Červenáková, Z., Marinčáková, A., Pobeha, P. Benígna metastázujúca leiomyomatóza – raritná diagnóza. Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL 19, 1: 16–19, 2022.

Kocmanová, I., Mallátová, N. Způsobuje infuzní roztok Plasmalyte stále falešnou pozitivitu testu Platelia Aspergillus Ag? Klin mikrobiol inf lék 28, 1: 27, 2022.

Kostelníková, P., Skácelová, M., Špíšek, M. et al. Difuzní alveolární hemoragie jako život ohrožující manifestace nově diagnostikované granulomatózy s polyangiitidou navazující na infekci covid-19 – kazuistika. Vnitř Lék 68, 5: 290–294, 2022.

Kratochvíl, T., Brat, K. BCG pneumonitida jako komplikace podání BCG vakcíny. Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL 19, 1: 49–51, 2022.

Kubiš, P. Použitie antimykotika amfotericín B u komplikovaného covidového pacienta s multirezistentnou nákazou na UPV. Acta medicinae 11, 4: 49–50, 2022.

Kufa, J., Sova, M., Jakubec, P. et al. Mycobacterium kansasii – kazuistické sdělení. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 19, 3: 24–29, 2022.

Kuchař, J., Král, R., Jansa, P. Plicní embolie v Nemocnici Tábor: charakteristika souboru a výskyt plicní hypertenze v dlouhodobém sledování. CorVasa 64, 6: 595–599, 2022.

Malenka, P. Hypersenzitivní pneumonitida jako nemoc z povolání. Pracov Lék 74, 1–2: 29–31, 2022.

Matěj, R. Pulmopatologie. Čes-slov Patol 58, 1: 9, 2022.

Matěj, R. Pulmopatologie. Čes-slov Patol 58, 2: 70, 2022.

Mepolizumab v terapii EGPA. Výsledky studie MIRRA. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 19, 4: 24–25, 2022.

Mrakavová, L., Sýkorová, Ľ. Exogenní alergická alveolitida. Alergie 24, 2: 116–121, 2022.

Novák, J. Potápění na nádech: nutná velká ostražitost, může jít o život! Prakt Lék 102, 4: 200–212, 2022.

Palátová, A., Klásková, E., Kaprálová, S. Pulmonální valvární stenóza u dítěte se syndromem Noonanové. Pediatr praxi 23, 2: 124–126, 2022.

Pernicová, E. Pneumocystis jirovecii, patogen s českým ,,příjmením“. Očkování cest med 13, 2: 34–35, 2022.

Pešák, S., Löscherová, J., Thon, V. Hypersenzitivní reakce na kortikosteroidy. Alergie 24, Supl. 2: s35–s36, 2022.

Plicní paliativní péče – cíle v péči o pacienty s pokročilým plicním onemocněním. Podzim 2022 (online: www.astma.cz)

Sebek, J., Vodicka, J., Procházková, K. et al. Masivní nitrohrudní krvácení jako komplikace difúzní alveolární hemoragie a antikoagulační léčby při covid 19 – 2 kazuistiky. Rozhl Chir 101, 9: 452–455, 2022.

Slíva, J. Ambroxol – podpora tvorby plicního surfaktantu a ochrana plic v pandemickém období. Acta medicinae 11, 15: 83–84, 2022.

Straňák, Z., Brožová, T., Širc, J., Korček, P. Perzistující plicní hypertenze u novorozenců: patofyziologie, diagnostika a terapie. Čes-slov Neonat 28, 1: 12–17, 2022.

Šestáková, Z. Chronická bronchitida nové možnosti bronchoskopické léčby. Farmakoter Revue 7, 5: 419–423, 2022.

Šestáková, Z. Chronický kašel. Čas Lék čes 161, 6: 232–235, 2022.

Šimovič, J. Současné možnosti intervenční léčby těžkého emfyzému plic. Čas Lék čes 161, 6: 236–241, 2022.

Škrkavka u mladých mužů snižuje funkci plic a zvyšuje riziko astmatu. Jaro 2022, Astma (www.astma.cz)

Šmejkalová, A., Maďar, R., Lustigová, M. et al. Optimální doba očkování proti chřipce nejen u pacientů s diabetes mellitus. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 19, 4: 20–23, 2022.

Šnorek, V., Šuldová, H., Skříšovská, M. Pohledy pneumocytologa 3: Bronchoskopická diagnostika lymfatických uzlin plicních hilů a mediastina. Stud Pneumol Phtiseol 82, 1: 16–23, 2022.

Šťastná, N., Brat, K. Upper airway cough syndrome (postnasal drip syndrome, syndrom zadní rýmy, sinobronchiální syndrom) - opomíjená příčina chronického kašle. Stud Pneumol Phtiseol 82, 1: 13–15, 2022.

Tulinský, L., Mitták, M., Ihnát, P. Torakoskopický přístup v terapii poranění hrudního mízovodu – kazuistiky a revize literatury. Čas Lék čes 161, 3–4: 144–146, 2022.

Votruba, J. Bolest na hrudi z pohledu pneumologa. Čas Lék čes 161, 6: 224–231, 2022.

Votruba, J. Navigované metody v bronchologii. Farmakoter Revue 7, 5: 429–432, 2022.