Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Syndrom spánkové apnoe, dýchání a spánek


Astapenko, D., Černý, V. Vliv umělé plicní ventilace na orgánové funkce. Anest intenziv Med 33, 5: 223–224, 2022.

Brož, P., Černý, K., Brožová, L., Brož, R. Křivka průtok-objem v diagnostice dušnosti – postačuje to? Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 19, 4: 9–13, 2022.

Dvořáček, M., Bitnar, P., Neumannová, K. Vliv edukačního programu se cvičením na adherenci k terapii CPAP u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe – kazuistické sdělení. Stud Pneumol Phtiseol 82, 1: 24–31, 2022.

Dvořáček, M., Raisová, K., Zlámalová, T., Horová, P. Efekt plicní rehabilitace na toleranci zátěže, dechový vzor a tíži únavy pacientky s roztroušenou sklerózou po prodělání onemocnění covid-19. Kazuistika v alergologii pneumologii a ORL 19, 2: 14–20, 2022.

Genzor, S., Mizera, J., Kiml, J. et al. Chronická plicní onemocnění a spánek. Vnitř Lék 68, 6: 398–401, 2022.

Hanák, J., Rottenberg, J., Gál, B. Cílená chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe. Cesk Slov Neurol N 85, 2: 157–162, 2022.

Holíková, A., Líška, D. Zvýšenie pohybovej aktivity po pandémii covid-19. Rehabilitácia 59, 4: 305–316, 2022.

Kalhous, J., Kordík, J. Efekt chirurgické terapie syndromu obstrukční spánkové apnoe na výši tlaků na Positive Airway Pressure (PAP) – první výsledky. Otorinolaryngol Foniatr 71, 1: 13–17, 2022.

Kučerová, Z. Poruchy spánku u seniorů. Geri a Gero 11, 3: 129–138, 2022.

Líška, D., Rutkowski, S., Lauková, J. Rehabilitácia a pohybová aktivita u pacientov s rakovinou pľúc. Klin Onkol 35, 1: 32–37, 2022.

Masárová, M., Formánek, M., Zeleník, K. et al. Tracheostomie v léčbě obstrukční spánkové apnoe není vždy definitivní řešení. Cesk Slov Neurol N 85, 3: 261–262, 2022.

Mrzena, L. Diagnostika a chirurgická léčba bronchopatie a syndromu spánkové apnoe. Med praxi 19, Supl. B: s10–s13, 2022.

Sova, M., Genzor, S., Mizera, J. Diagnostika a terapie syndromu obstrukční spánkové apnoe. Acta medicinae 11, 8–9: 32–38, 2022.

Šiarnik, P., Kollár, B. Spánkové apnoe u pacientov s cerebrálnou ischémiou. Neurol praxi 23, 3: 188–191, 2022.

Šonka, K., Dostálová, S., Vyskočilová, J. Trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP) – 40 let velmi účinné konzervativní léčby obstrukční spánkové apnoe. Neurol praxi 23, 3: 198–202, 2022.

Šutvajová, D., Matúš, I., Kvaššaová, J. et al. Liečba spánkových porúch dýchania neinvazívnym pozitívnym pretlakom (NIV) – naše skúsenosti. Čes-slov Pediat 81, 6: 345–352, 2022.

Voglová, P. Obstrukční spánková apnoe – nové trendy v diagnostice a léčbě. Farmakoter Revue 7, 5: 438–441, 2022.