Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

XXVI. hradecké pneumologické dny letos spolu s výročním kongresem ČPFS


 

Letošní XXVI. hradecké pneumologické dny byly současně VI. výročním kongresem České pneumologické společnosti. Akce se konala ve dnech 20. až 23. dubna 2022 v kongresovém centru Aldis. Konferenci s mezinárodní účastí během těchto dnů navštívilo více než 200 odborníků.

            ,,Nemějme strach z loučení. Rozloučení je nezbytné k tomu, abychom se mohli znovu setkat.“ Parafráze citátu Richarda Bacha vystihuje přátelskou atmosféru, jež na kongresu panovala po dlouhém odloučení, zapříčiněném covidovou pandemií.

            Před oficiálním zahájením odborných bloků prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. a prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. předali několik ocenění. Čestné členství ČPFS získala primářka pneumologického oddělení v Pardubicích MUDr. Renata Králová, MUDr. Monika Žurková z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy z Fakultní nemocnice v Olomouci a MUDr. Zdeněk Merta z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy v Brně. Dále byly uděleny čestné medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ocenění získali MUDr. Jana Kociánová a MUDr. Pavel Kalina. V závěru byla předána Cena profesora Stýbla, kterou převzala prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

            Předsedkyně společnosti prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. připomněla velký úspěch, kterého společnost dosáhla prosazením programu časného záchytu karcinomu plic. Poděkovala svým kolegům za spolupráci na jeho přípravě. Program má celoevropský ohlas a Česká republika je jednou ze tří zemí, které tento program již prosadily.

            Program konference byl bohatý a přinesl více než 110 odborných sdělení. Silně rezonovala problematika onemocnění covid-19, významné místo měla pneumoonkologie vč. informací o programu screeningu plicního karcinomu. Samostatné bloky byly vyhrazeny pro asthma bronchiale, transplantaci plic a bronchologii. Velmi podnětná byla sekce dětské pneumologie. V programu konference byla zařazena také celá řada firemních sympozií, většinou věnovaných farmakoterapii nebo specializované problematice. S potěšením jsme vyslechli řadu kazuistik a pevně věříme, že nejzajímavější z nich budeme moci v rozšířené podobě v budoucnu představit i v našem časopise. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL byly jedním z mediálních partnerů akce, redakce nezahálela a v příštím čísle připravíme podrobnější zprávu, ve které zprostředkujeme některé odborné zajímavosti z programu Hradeckých pneumologických dnů.

redakce


ap_2022_13_obr1.jpg

Kazuistiky v APORL na akci nechyběly

ap_2022_13_obr2.jpg

MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. a prim. MUDr. Viktor Kašák předsedají bloku o asthma bronchiale