Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Česká odborná literatura v roce 2022 – přehled článků


V publikaci Pomocník alergologa a pneumologa, což je ročenka informací pro lékaře v oboru, pravidelně publikujeme také přehled článků v domácích odborných časopisech otištěných v českém jazyce. Jedná se o oborový výběr podle tématu publikace a zahrnuje jen články v odborných časopisech pro lékaře.

Od letošního roku tento přehled najdete vždy počátkem roku mezi aktualitami našeho online časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.

Zdrojem pro tento přehled byly časopisy vydávané v České republice; dále jsme jej rozšířili i o slovenská periodika dostupná v českých knihovnách nebo na internetu a doplnili i o významnější české překlady zahraničních článků (vycházejících mnohdy za podpory farmaceutických firem nebo jako zvláštní vydání různých časopisů či institucí) a některé sborníky abstraktů z domácích lékařských konferencí a kongresů.

Nemusí být zachyceny články časopisů, které byly datovány příslušným rokem, ale do odborných knihoven a čtenářům byly distribuovány až s velkým zpožděním v průběhu následujícího roku, nebo články z časopisů, jejichž vydavatelé nesplnili své zákonné povinnosti a nedodali výtisky časopisů zákonem určené knihovnám. Oborový výběr článků provádí redakce.

Zpracovatelé citovali názvy statí dle originální publikace. To s sebou přináší velkou různorodost užité gramatiky v této kapitole. Citační přesnost jsme však pokládali za podstatnější.

 

 

Členění kapitol v přehledu 2022


Nemoci s bronchiální obstrukcí (astma, CHOPN…)

Pneumoonkologie

Tuberkulóza, mykobakteriózy a příbuzná onemocnění

Intersticiální plicní procesy, plicní fibróza, sarkoidóza, cystická fibróza ad.

Syndrom spánkové apnoe, dýchání a spánek

Pneumonie, infekce dýchacích cest, chřipka, covid-19

Kouření

Ostatní pneumologická problematika

Alergická rinitida a rinokonjunktivitida

Alergie na potraviny a léky, anafylaxe

Alergie a onemocnění kůže

Specifická alergenová imunoterapie

Ostatní alergologická a imunologická problematika

 

 

Přehled periodik citovaných v roce 2022


V roce 2022 bylo monitorováno celkem 130 odborných periodik. Články s tematikou alergologie, imunologie a pneumologie byly nalezeny v těchto časopisech:

Acta medicinae, Aktuální medicína, Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů, Alergie, American Journal of Hematology české vydání (Am J Hematol), Anesteziologie a intenzivní medicína (Anest Intenziv Med), Astma.cz, Biotherapeutics, Bolest, British Jourmal of Dermatology – české vydání (Br J Dermatol), Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, Causa subita, Cor et Vasa (CorVasa), Current Opinion in Cardiology České vydání (Curr Opin in Cardiol/CZ), Current Opinion in Hematology (Curr Opin Hematol), Cystická fibróza, Časopis lékařů českých (Čas Lék čes), Česká gynekologie (Čes Gynek), Česká a Slovenská farmacie (Čes slov Farm), Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství (Čes Stomat), Česko-slovenská dermatologie (Čes-slov Derm),Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (Česk- slov neurol N), Česko-slovenská patologie (Čes-slov Patol), Česko-slovenská pediatrie (Čes-slov Pediat), Česká radiologie (Ces Radiol), Dermatologie pro praxi (Dermatol Praxi), Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (Epidemiol Mikrobiol Imunol), Farmakoterapeutická revue (Farmakoter Revue), Farmakoterapie, Hygiena, Intevenční a akutní kardiologie (Interv Akut Kardiol), Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Klinická biochemie a metabolismus (Klin Biochem Metab), Klinická farmakologie a farmacie (Klin Farmakol Farm), Klinická imunológia a alergológia, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (Klin mikrobiol inf lék), Klinická onkologie (Klin Onkol), Medicína pro praxi (Med praxi), Medicína a umění, Medicína po promoci, Nukleární medicína (NuklMed), Očkování a cestovní medicína (Očkování cest med), Onkologická revue (Onkol Revue), Onkologie, Otorinolaryngologie a foniatrie (Otorinolaryng a Foniat (Prague)), Paediatr News, Pediatrie pro praxi (Pediatr praxi), (Praha), Podpůrná léčba, Praktický lékař (Prakt Lék), Praktické lékárenství (Prakt Lékáren), Profi medicína (Profi med), Remedia, Respiro, Studia pneumologica et phthiseologica (Stud Pneumol Phthiseol), Svět praktické medicíny, Transfuze a hematologie dnes (Transfuze Hematol dnes), Urgentní medicína (Urgent med),Vnitřní lékařství (Vnitr Lek)