Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Dětská pneumologie

Pohunek Petr, Tuková Jana, Koťátko Petr a kolektiv


 


Je velmi vzácné, aby člověk prošel dětstvím bez toho, že by prodělal nějakou respirační nemoc. Jde o část problematiky, která tvoří podstatnou náplň práce praktického lékaře pro děti a dorost. Dominují pochopitelně nezávažné respirační infekce, nicméně existuje velké množství respiračních nemocí, které mohou dětský organismus zatížit či poškodit, a je nesnadnou úlohou lékaře první linie takové nemoci rozlišit a spolu se specialisty léčit.

Úkolem dětské pneumologie je specializovaná diagnostika a léčba nemocí respiračního traktu, které svým průběhem, charakterem, závažností nebo prognózou přesahují běžnou respirační problematiku známou v ordinacích praktických dětských lékařů.

Druhé vydání (významně doplněné a rozšířené) velmi úspěšné publikace Dětská pneumologie je praktickou monografií, která přináší přehled diagnostiky i terapie respiračních onemocnění u dětí.

První obecná část je věnována anamnéze, fyzikálnímu, laboratornímu i zobrazovacímu vyšetření, funkčnímu vyšetření plic u dětí a endoskopickým postupům.

 Speciální část publikace mapuje vrozené vady u dětí, infekční onemocnění dýchacích cest (vč. např. tuberkulózy), chronické respirační onemocnění (asthma bronchiale, cystická fibróza ad.) a respirační projevy mimoplicních onemocnění. Samostatné kapitoly jsou vyhrazeny pro speciální témata dětské pneumologie, jakými je např. aspirace cizího tělesa, tracheostomie u dětí, transplantace plic nebo lázeňská léčba.

Celá kniha je prakticky zaměřena. Speciální kapitoly obsahují nejen definice pojmů a uvedení do problematiky konkrétního onemocnění, ale vždy také diagnostiku, klinický obraz a postupy terapie či prevence. Užitečný je barevně vyznačený stručný souhrn pro praxi u každé kapitoly. K vysoké praktické hodnotě publikace přispívá i dostatečné množství odborných ilustrací – nejčastěji k podpoře diagnostiky a klinického obrazu jednotlivých nemocí.

Jedná se velmi kvalitně zpracovanou (z autorského, editorského i vydavatelského pohledu) monografii. Editory jsou významní čeští specialisté (prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., MUDr. Jana Tuková, Ph.D., MUDr. Petr Koťátko), na práci se podílelo 51 odborných autorů. Praktická a rozsáhlá (690 stran) monografie může být užitečná jak lékařům v první linii péče o děti a dorost, tak specialistům.


 

Knihu vydalo nakladatelství Grada Publishing na sklonku roku 2023.

ISBN 978-80-271-3713-8

Doporučená cena vydavatele je 1 190 Kč, přímo u vydavatele je možné knihu získat za sníženou cenu ev. také v e-vydání.

 

www.grada.cz

2024p_1_detska_pneumo_grada_obalka.png