Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Základná a klinická imunológia

Milan Buc


 


Na počátku roku 2024 se na trhu objevila kniha Základná a klinická imunológia autora prof. MUDr. Milana Buce, DrSc. (Veda Bratislava, 2023) o 792 stranách. Jedná se o druhé, přepracované a rozšířené vydání monografie, která vyšla v roce 2012, tedy před více než deseti lety. Autor z Imunologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v knize poskytuje komplexní pohled na imunologickou teorii a celou řadu oblastí aplikační praxe. Aktualizoval ji o recentní poznatky, některé jsou více teoretické povahy, např. se týkají „nekonvenčních“ lymfocytů, jiné přímo souvisí s aplikační praxí, např. s biologickou léčbou.

 

V úvodní kapitole autor souhrnně představuje imunitní systém: na 32 stranách uvádí základní poznatky o jeho struktuře a funkci, je zde také „exkurze“ do historie oboru. I kdyby čtenář již náhodou nechtěl číst dále, měl by získat bazální představu o imunologii; úvodní kapitolu lze také využít ke stručnému zopakování či osvěžení toho nejdůležitějšího, např. před dílčí zkouškou nebo jako úvod do dalšího studia. Následuje 13 kapitol převážně teoretické povahy, jmenujme alespoň kapitoly popisující rozšířené spektrum cytokinů, aktuální charakteristiku tzv. vzorcových receptorů nebo kapitolu o imunitní odpovědi in vivo, kterou kniha plynule přechází k aplikačním, klinickým částem imunologie. Zde lze upozornit, kromě aktualizovaných kapitol o autoimunitních nemocech nebo nádorové imunologii, např. na kapitolu pojednávající o autoinflamatorních procesech nebo o reprodukční imunologii. Celkem autor klinické imunologii věnuje 10 kapitol, včetně transplantační imunologie a imunoterapie.

2024p_10rec_imunologia.png

Autor využívá svých dlouholetých pedagogických a didaktických zkušeností. Jednotlivé kapitoly i jejich části na sebe navazují; množství názorných ilustrací, tabulek a schránek („boxů“) usnadňuje pochopení často složité popisované problematiky. Kromě podrobného rejstříku čtenářům může pomoci v orientaci slovník důležitých pojmů v závěru knihy. Každá kapitola obsahuje v přiměřeném rozsahu literární odkazy a jsou také zmíněny důležité internetové stránky. Kapitoly lze číst i samostatně.

 

Přes dynamický rozvoj, který imunologie neustále prodělává, si svou komplexností tato recentní monografie zaslouží místo v knihovně nejen imunologů a alergologů, ale i dalších specialistů, kteří se ve své praxi setkávají s imunologicky podmíněnými nemocemi. Využijí ji také studenti imunologie na přírodovědeckých a lékařských fakultách, zejména pak v postgraduálním vzdělávání. Nejen mladá generace imunologů a zájemců o tento krásný obor pak jistě ocení přístup k on-line vydání knihy, který po zaregistrování poskytuje vydavatel na portálu svých e-knih.


Martin Petřek

Ústav patologické fyziologie LF Univerzity Palackého v Olomouci


 


Knihu vydalo vydavatelství VEDA.

ISBN 978-80-224-2029-7

2. vydání, Bratislava, 2023/2024, formát 170 x 240 mm, 792 stran

 

www.veda.sav.sk