Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Pneumonie, infekce dýchacích cest, chřipka, covid-19


Barnová, M., Bobčáková, A., Petrisková, J., Jeseňák, M. Dynamika imunitnej odpovede na COVID-19. Klinická imunológia a alergológia 32, 2: 8–23, 2022.

Bednár, R., Flašková, M., Kulviaková, M. Laseroterapia v liečbe Covid-19 a postcovidovej bronchopneumónie – kazuistika. Respiro 20, 2: 6−16, 2022.

Bílek, O. Pralsetinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přeskupením RET. Farmakoterapie 18, 2: 235–236, 2022.

Bodnár, R., Flašková, M., Kulaviaková, M. et al. Možnosti laseroterapie po prekonanej infekcii covid-19 s bronchopneumoniou – kazuistika. Rehabilitácia 59, 1: 56–68, 2022.

Boualay, B. Aktuální informace o sérové diagnostice SARS-CoV-2, správné interpretaci laboratorních nálezů aneb co doposud víme o protilátkové odpovědi u této infekce a po vakcinaci. Očkování cest med 13, 1: 20−22, 2022.

David, J., Lebl, J. Diferenciální diagnostika syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi asociované s nákazou SARS-CoV-2 u dětí a mladistvých. Českoslov pediatr 77, 1: 34–38, 2022.

David, J., Stará, V., Hradský, O. et al. Epidemiologie a klinický průběh syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi spojeného s infekcí SARS-CoV-2 u dětí a mladistvých (PIMS-TS) v České republice. Čes-slov Pediat 77, 6: 333–339, 2022.

Doležal, P., Račeková, E., Martoníčková, M. Výsledky liečby porúch čuchu po ochorení covid-19 pomocou čuchového tréningu. Otorinolaryngol Foniatr 71, 147–155, 2022.

Doležal, T. Kombinace nirmatrelviru a ritonaviru (Paxlovid) v léčbě covid-19. Farmakoterapie 18, 6: 829–834, 2022.

Dolinová, I., Prattingerová, J., Kočí, P. et al. Multioborová spolupráce při záchytu prvního českého případu varianty SARS-CoV-2 omikron. Čas Lék čes 161, 1: 24–27, 2022.

Dragula, M., Urban, L., Ságová, I. et al. Vysokoriziková PCI s použitím Shockwave intravaskulárnej litotripsie a iVAC2L podpory u covidu-19 pozitívnej pacientky – kazuistika. Interv Akut Kardiol 21, 2: 108−111, 2022.

Dvořáková, T., Bušková, J., Bartoš, A. Neurologické příznaky asociované s onemocněním COVID-19 podle celostátního online průzkumu. Cesk Slov Neurol N 85, 3: 220–227, 2022.

Entrová, A., Azeem, K, Vlčková, J. et al. Jak anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM predikují titr virus neutralizačních protilátek u dárců rekonvalescentní plazmy proti onemocnění COVID-19? Transfuze Hematol dnes 28, 4: 203–210, 2022.

Friedecký, B. Kvantitativní měření a neutralizační kapacita anti-SARS-CoV-2. Stav v srpnu 2021. Krátké sdělení. Klin Biochem Metab 30, 1: 17–18, 2022.

Friedecký, B., Kratochvíla, J. Biochemické analyty séra, COVID-19 a harmonizace. Klin Biochem Metab 30, 1: 12–16, 2022.

Glaseroff, A., Linsay, A. Pomáháme váhavým pacientům činit zdravá rozhodnutí o COVID-19 (kometář: Mechúrová, B., Seifert, M.). Svět praktické medicíny 3, 1: 11–18, 2022.

Gvozdjáková, A., Kucharská, J., Rausová, Z. et al. Nové možnosti regenerácie pacientov po prekonání ochorenia COVID-19 kúpeľnou rehabilitáciou a koenzýmom Q10. Monitor medicíny 12, 1–2: 10–15, 2022.

Hoznauerová, L., Vokatý, E., Lepp, O., Skovajsová, S. Když lékař pro covid-19 nevidí. Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL 19, 1: 41–43, 2022.

Chramostová, G. Komplikace covidu-19 u dětí. Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi – kazuistiky. Bull Sdruž prakt lék 32, 1: 27–31, 2022.

Ibrahimová, M., Jamriková, V., Sojka, P. et al. Prevalence protilátek proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců Fakultní Thomayerovy nemocnice po první vlně covid-19. Epidemiol Mikrobiol Imunol 71, 1: 3–8, 2022.

Jakou ochranu před onemocněním covid 19 přináší pacientům po transplantaci solidního orgánu vakcinace proti SARS-CoV-2? (komentář: Reischig, T.). Postgrad Nefrol 20, 1: 21−22, 2022.

Jakubec, P., Genzor, S. Plicní komplikace po covid-19 infekci. Klin mikrobiol inf lék 28, 1: 10–17, 2022.

Jankovics, I., Kaňa, A. Včasné použití patentovaného bylinného mixu ViroStop s obsahem polyfenolů v nazofaryngeálním spreji je spojeno s významě kratší dobou trvání příznaků u pacientů s mírnou formou COVID-19: Retrospektivní studie případů. Causa subita 25, 2: 16−21, 2022.

Ježková, H., Müllerová, A., Jakubec, P. Těžká pankolitida po covid-19 infekci. Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL 19, 1: 25–30, 2022.

Kašák, V. Astma a covid. Podzim 2022 (online: www.astma.cz)

Kochová, I. Kazuistika Covid-19 s postinfekčními následky. Očkování cest med 13, 1: 26−27, 2022.

Komorousová, M., Novák, M., Cetkovská, P. Případy bulózního pemfigoidu po očkování proti covidu-19. Čes-slov Derm 97, 3: 125–129, 2022.

Koníčková, T., Pukáš, F., Novotná, E., Chrdle, A. Pneumotorax, pneumomediastinum a podkožní emfyzém jako komplikace onemocnění covid-19. Klin mikrobiol inf lék 28, 1: 4–9, 2022.

Kontraindikace očkování proti onemocnění covid 19. Očkování cest med 13, 1: 33−35, 2022.

Kopřiva, F., Dvořák, D., Pallerová, J. SARS-CoV-2, potraviny a oxidační stres. Alergie 24, 3: 173–177, 2022.

Korček, P., Urbancová, H., Hadravská, Š. et al. Perinatální mortalita a morbidita u infekce SARS-CoV-2 v průběhu těhotenství. Čes-slov Pediat 77, 1: 27–33, 2022.

Kostiuk, P. Kazuistika: kožní projevy covidu-19. Biotherapeutics 12, 3: 11, 2022.

Kotolová, H. Akutní respirační infekce – symptomatická léčba kašle se zaměřením na erdostein a imunomodulační strategie. Prakt Lékáren 18, 3: 164–169, 2022.

Kouřilová, J., Hylmarová, J. SARS-CoV-2 placentitida jako příčina intrauterinního úmrtí plodu u pacientky s infekcí covid-19 a probíhajícím HELLP syndromem. Ceska Gynekol 87, 4: 269–273, 2022.

Kováč, I., Miklošová, M. Zvýšená incidencia hematómov u pacientov s potvrdenou SARS-CoV-2 infekciou. Ateroskleróza 26, 1–2: 1656–1661, 2022.

Králová, P., Urbánek, M., Kučera, P. Lymfocytární subpopulace u pacientů s těžkým průběhem infekce SARS-CoV-2. Alergie 24, 1: 23–26, 2022.

Líška, D., Dbrdenková, S. Long-covid u pacientov po prekonaní infekcie. Rehabilitácia 59, 1: 69–79, 2022.

Magicová, M., Zahrádka, I., Viklický, O. Covid-19 po transplantaci ledviny: co je nového? Postgrad Nefrol 20, 2: 10−14, 2022.

Maláska, J., Keller, F., Chlebek, D. et al. Praxe podávání systémových kortikosteroidů kriticky nemocným pacientům s covidem-19 v České republice – dotazníkový průzkum (studie ASAP‑ C). Anest intenziv Med 33, 1: 7–13, 2022.

Malík, I., Kováč, G., Hudecová, L. Účinnosť liečby COVID-19 založenej na triazaviríne (riamilovire) v klinických skúšaniach a predbežné praktické skúsenosti. Čes slov Farm 71, 6: 239–244, 2022.

Marek, O., Tůma, J., Papež, J. et al. Retrospektivní analýza výskytu nekrotizující pneumonie u dětí v letech 2015−2019. Rozhl Chir 101, 2: 72−78, 2022.

Matoucí příznaky – Alergie nebo COVID-19? Podzim 2022 (online: www.astma.cz)

Mikler, J., Jeseňák, M., Igaz, M. et al. Manažment mutlisystémového zápalového syndrómu u detí. Alergie 24, 2: 96–101, 2022.

Mikolášová, M., Kováč, I., Belák, J. Hemoragické komplikácie počas užívania antikoagulačnej liečby u pacientov s koronavírusovým ochorením – kazuistiky. Ateroskleróza 26, 1–2: 1662–1668, 2022.

Mizera, J., Genzor, S., Jakubec, P. Tenzní pneumotorax jako komplikace covid-19 pneumonie. Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL 19, 1: 31–38, 2022.

Moulaei, N. A., Ramroodi, N., Tabatabaie, A. S. M. N. et al. Aspirační pneumonie po cévní mozkové příhodě: srovnání pacientů s dysfagií a bez ní. Anest intenziv Med 33, 3–4: 148–152, 2022.

Mravčík, V., Husa, P., Kumpanová Valachovičová, S., Vobořil, J. Pokles hladiny neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2 po očkování u seniorů: výsledky observační studie v Jihomoravském kraji. Epidemiol Mikrobiol Imunol 71, 1: 9–20, 2022.

Novotná, K., Menkyová, I., Kubala Havrdová, E. Rehabilitace pacientů, kteří onemocněli covidem-19 (příklad osob s roztroušenou sklerózou). Neurol praxi 23, 1: 84–89, 2022.

Pauk, N. Komplexní účinek erdosteinu a jeho použití v pneumologii. Farmakoter Revue 7, 2: 186–193, 2022.

Pernicová, E. Imunita vůči covidu-19 a nové trendy v přípravě vakcín. Očkování cest med 13, 2: 13–15, 2022.

Petrus, J., Dunovská, K., Klapková, E. et al. Infekce virem SARS-CoV-2 u dětí se zhoubnými nádory: léčba remdesivirem. Prakt Lék 102, 1: 6–12, 2022.

Piťha, J. COVID-19, kardiovaskulární příhody a 153 760 amerických veteránů. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 12, 1: 38−40, 2022.

Portier, I., Campbell, R. A., Denorme, F. Mechanismy imunotrombózy u covidu-19. Curr Opin Hematol/CZ 10, 1: 3–8, 2022.

Revendová, K., Bar, M., Volný, O. Post-COVID-19 vývoj chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie s akutním začátkem léčené rituximabem. Cesk Slov Neurol N 85, 4: 336–337, 2022.

Sobotková, M., Milota, T., Lašťovička, J. et al. Intradermální testy s vakcínou proti Covid-19 Comirnaty: naše zkušenosti. Alergie 24, 2: 88–91, 2022.

Sovová, E. Myokarditida jako projev onemocnění COVID-19 a po očkování proti této nemoci. Čas Lék čes 161, 3–4: 135–138, 2022.

Sovová, E. Vitamín D a onemocnění COVID 19- aktuální poznatky. Practicus 21, 7: 16–17, 2022.

Sovová, E., Genzor, S., Sova, M. et al. Covid-19 a post‑ covid – Jekyll a Hyde moderní medicíny. Vnitř Lék 68, 4: 208–211, 2022.

Stará, V. Kardiovaskulární projevy u syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi asociované s covidem-19 u dětí (PIMS-TS). Čes-slov Pediat 77, 1: 39–42, 2022.

Strýček, O., Ressner, P. Neurologické komplikace COVID-19 v ordinaci praktického lékaře. Practicus 21, 1: 28–29, 2022.

Šedivá, K. Rehabilitácia pacienta s infekčným ochorením covid-19. Rehabilitácia 59, 1: 36–46, 2022.

Ševčíková, H., Gorná, M. Bilaterální covid-19 pneumonie s akutním respiračním selháním. Očkování cest med 13, 1: 28−29, 2022.

Šindelková, M., Hromadníková, I., Palmová, A., Klubal, R. Patogenetické mechanismy onemocnění covid-19 – aktuální poznatky. Alergie 24, 1: 39–44, 2022.

Škrha, J. Diabetes mellitus a pandemie COVID-19. Svět praktické medicíny 3, 1: 24−29, 2022.

Šmahel, P., Chmelař, J., Šimůnek, L. et al. Intracerebrální krvácení při COVID-19. Cesk Slov Neurol N 85, 3: 213–217, 2022.

Šrámková, M., Lehnert, P., Průša, R. Protein MxA a jeho význam pro včasnou diagnostiku virových infekcí včetně SARS-CoV-2. Klin Biochem Metab 30, 3: 73–78, 2022.

Táborská, M., Linhart, A., Kautzner, J. et al. Kardiovaskulární onemocnění a COVID-19: konsenzuální dokument Pracovní skupiny ESC pro koronární patofyziologii a mikrocirkulaci, Pracovní skupiny ESC pro trombózu a Asociace akutní kardiologie (ACVC), ve spolupráci s Evropskou asociací srdečního rytmu (EHRA). Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor Vasa 64, 1: 84–104, 2022.

Tesař, V. Je třeba u pacientů s infekcí covid‑19 vysadit inhibitory systému renin‑angiotenzin? Postgrad Nefrol 20, 2: 15−19, 2022.

Tkadlecová, H. Opůvodu omikronu: tři klíčové teorie. Očkování cest med 13, 1: 31−32, 2022.

Urbaneček, S., Fedorcová, P. Kožné manifestácie COVID-19. Dermatol praxi 16, 1: 28−31, 2022.

Vliv léčby erdosteinem na kvalitu života a dušnost u pacientů s COVID-19. Farmakoterapie 18, 1: 44–45, 2022.

Vymazal, T. Terapie COVID-19 ve světle aktuálních mezioborových doporučení (data k únoru 2022). Farmakoterapie 18, 1: 95–98, 2022.

Weinbergerová, B., Kabut, T., Mayer, J. Efektivita kombinace monoklonálních protilátek tixagevimab-cilgavimab v prevenci a léčbě pacientů s vysokým rizikem rozvoje COVID-19. Transfuze Hematol dnes 28, 4: 195–201, 2022.

Zahornacký, O., Porubčin, Š., Rovňáková, A., Jarčuška, P. Imipeném-relebaktám-cilastatín a jeho využitie v liečbe ventilátorovej pneumónie vznikajúcej v teréne infekcie SARS-CoV-2. Klin mikrobiol inf lék 28, 1: 19–24, 2022.

Zlatohlávek, L., Hartinger, J. Baricitinib. Acta medicinae 11, 3: 15–17, 2022.