Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Pneumoonkologie


Atezolizumab v 1. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu – studie IMpower110. Farmakoterapie 18, 6: 785–789, 2022.

Bernardová, A., Salavec, M., Krbal, L., Sokolová, K. Nivolumabem indukovaná psoriáza u pacientky s karcinomem plic. Popis případu. Čes-slov Derm 97, 4: 164–168, 2022.

Bílek, O. Durvalumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic – tříletá data studie CASPIAN. Onkol Revue 9, 6: 489–490, 2022.

Bílek, O. Neoadjuvantní a adjuvantní imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Onkol Revue 9, 5: 393–398, 2022.

Bratová, M., Brat, K., Jakubíková, L. Přímé a nepřímé dopady pandemie COVID-19 na pacienty s nádory plic a pleury – retrospektivní analýza dat pacientů léčených na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno v době 2. a 3. koronavirové vlny. Klin Onkol 35, 3: 215–221, 2022.

Casas-Mendez, L. F., Bejčková, A., Chládková, Z., Koubková, L. Konsolidační terapie durvalumabem po konkomitantní chemoradioterapii lokálně pokročilého NSCLC. Acta medicinae 11, 17: 21–24, 2022.

Čoubková, H. Imunoterapie v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae 11, 8–9: 8–10, 2022.

Drösslerová, M. Cemiplimab v léčbě NSCLC. ESO 3, 1: 16–20, 2022.

Drösslerová, M. Diagnostika a management léčby NSCLC stadií IIIB a IIIC. ESO 3, 1: 8–10, 2022.

Drösslerová, M. Nivolumab ve druhé linii léčby pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem. Onkologie 16, 2: 104–106, 2022.

Drösslerová, M. Přelomová studie ADAURA – osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR mutovaného NSCLC. Onkol Revue 16, 1: 27–30, 2022.

Drösslerová, M. Přetrvávající účinnost kombinace nivolumab + ipilimumab s limitovanou chemoterapií v porovnání se samotnou chemoterapií u pacientů s pokročilým NSCLC – aktualizované výsledky studie CheckMate 9LA. Akt témata onkol očima čes lék 7, 2: 44–45, 2022.

Drösslerová, M. Údaje z reálné klinické praxe potvrdily účinnost nivolumabu ve 2. linii léčby pokročilého NSCLC. Akt témata onkol očima čes lék 7, 3: 99, 2022.

Fabiánová, J. Atezolizumab v adjuvantní léčbě pacientů v časných stadiích NSCLC – studie IMpower010 (komentář: Krejčí, J.). Farmakoterapie 18, 5: 610–613, 2022.

Fabiánová, J. Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem a dvěma cykly chemoterapie u pacientů s metastatickým NSCLC – 3leté výsledky CheckMate 9LA (komentář: Drösslerová, M.) Farmakoterapie 18, 5: 604–606, 2022.

Fabiánová, J. Sotorasib v léčbě karcinomu plic s mutací KRAS G12C – studie CodeBreaK100. Farmakoterapie 18, 5: 589–590, 2022.

Haas, A. Dávková eskalace v léčbě NSCLC protonovou radioterapií. Onkologie 16, 5: 246–249, 2022.

Hama, Y., Tate, E. Benigní lymfoidní hyperplazie imitující oligometastázu nemalobuněčného karcinomu plic po stereotaktické ablační radioterapii. Klin Onkol 35, 6: 482–485, 2022.

Chovancová, Z., Filipenský, P., Rotnáglová, S. et al. Podtřída imunoglobulinů IgG4 a s ní související patologické stavy aneb jak účinně imitovat nádorové onemocnění. Klin Onkol 35, 1: 20–31, 2022.

Chovancová, Z., Hlaváčková, E., Milota, T. et al. Substituční imunologická léčba v České republice: data Národního registru primárních imunodeficiencí ke konci roku 2020. Alergie 24, 1: 13–21, 2022.

Kadlec, B. Léčba malobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae 11, 8–9: 20, 2022.

Kadlec, B. První linie léčby metastatického skvamózního karcinomu plic. Farmakoterapie 18, 5: 600–603, 2022.

Kadlec, B. Současná úloha imunoterapie v léčbě extenzivního malobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 18, 2: 257–261, 2022.

Kohlová, T. Radioterapie u inoerabilního nemalobuněčného karcinomu plic. ESO 3, 1: 11–15, 2022.

Kopecký, J., Kubeček, O., Kyllarová, A., Priester, P. Nežádoucí účinky kombinované imunoterapie u nádoru ledvin, plic a melanomu. Prakt lékáren 18, 3: e24–e34, 2022.

Kostiuk, P. Potenciální role vitaminu C v podpoře onkologické imunoterapie. Biotherapeutics 12, 1: 28−29, 2022.

Koubková, L. ASCO 2022 a imunoterapie karcinomu plic. Acta medicinae 11, 11–13: 14–19, 2022.

Koubková, L. Durvalumab v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia 32, 4: 387–391, 2022.

Koubková, L. Imunoterapie a cílená léčba časného stadia NSCLC. Medicína a umění 52, 1: 17−19, 2022.

Koubková, L. Imunoterapie v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae 11, 3: 118–126, 2022.

Koubková, L. Léčba časných stadií nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae 11, 8–9: 11–18, 2022.

Koubková, L. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic v roce 2022. Medicína a umění 52: 4: 26–28, 2022.

Koubková, L. Lorlatinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 18, 5: 591–595, 2022.

Koubková, L. Malobuněčný karcinom plic a imunoterapie. Medicína a umění 52, 4: 24–28, 2022.

Koubková, L. Novinky v léčbě metastatického nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia 32, 3: 220–224, 2022.

Koubková, L. Pacientka s ALK+ nemalobuněčným karcinomem plic léčená lorlatinibem. Acta medicinae 11, 4: 10–12, 2022.

Krákorová, G. Adjuvantní durvalumab po konkomitantní chemoradioterapii nemalobuněčného karcinomu plic v kontextu multidisciplinární péče. Onkol Revue 9, 2: 156–160, 2022.

Krejčí, D. Reziduální ctDNA může u pacientů s NSCLC predikovat časný relaps onemocnění. Akt témata onkol očima čes lék 7, 3: 102–103, 2022.

Krejčí, D., Pauk, N. Brigatinib v terapii ALK pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic – kazuistika. Onkol Revue 9, 5: 399–402, 2022.

Krejčí, D., Pauk, N. První linie léčby pacientů s neskvamózním NSCLC bez řídících mutací. Farmakoterapie 18, 5: 607–609, 2022.

Krejčí, J., Opálka, P., Pauk, N. O dva roky delší a klidný život díky alektinibu. Farmakoterapie 18, 6: 782–784, 2022.

Kultan, J. Kam posouvá imunoterapie možnosti léčby NSCLC. Akt témata onkol očima čes lék 7, 6: 249–256, 2022.

Líška, D., Rutkowski, S., Lauková, J. Rehabilitácia a pohybová aktivita u pacientov s rakovinou pľúc. Klin Onkol 35, 1: 32–37, 2022.

Mírka, H., Koziar Vašáková, M., Čierná-Peterová, I. et al. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v ČR, výsledky prvního datového auditu. Onkologie 16, 5: 327–331, 2022.

Návratová, L., Votruba, J., Burgetová, A. et al. Screening karcinomu plic a jeho implementace v podmínkách univerzitního centra. Farmakoter Revue 7, 5: 458–462, 2022.

Pešek, M. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic s řídící mutací. Farmakoterapie 18, 5: 576–581, 2022.

Pešek, M. Léčba pacientky s karcinomem plic nivolumabem + ipilimumabem v kombinaci s dvěma cykly chemoterapie. Farmakoterapie 18, 6: 808–809, 2022.

Pešek, M. Novinky v léčbě malobuněčného karcinomu plic. Onkol Rev 9, 5: 386–391, 2022.

Postavení osimertinibu v léčbě karcinomu plic. Farmakoterpie 18, 6: 814–819, 2022.

Rekonstrukce a analýza sítě circRNA-miRNA-mRNA v patologii karcinomu plic. Klin Onkol 35, 6: 461–472, 2022.

Roubec, J. Entrectinib – nová příležitost pro pacienty s ROS1 pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic. Onkol Revue 16, 1: 17–20, 2022.

Ryška, A. Komplexní patologické vyšetření nemalobuněčného karcinomu plic – současný stav a výzvy do blízké budoucnosti. Acta medicinae 11, 3: 114–117, 2022.

Ryška, A. Současný standard patologického vyšetření NSCLC v České republice. Onkol Revue 9, 3: 210–212, 2022.

Skřičková, J. Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Acta medicinae 11, 11–13: 20–27, 2022.

Skřičková, J. LUMYKRAS (sotorasib) – první cílená terapie pro NSCLC s potvrzenou mutací KRAS G12C registrovaná v ČR. Akt témata onkol očima čes lék 7, 6: 231–237, 2022.

Skřičková, J. Sotorasib. Farmakoterapie 18, 5: 582–588, 2022.

Sova, M., Zela, O., Sobotík, O. Role bronchologie v diagnostice karcinomu plic. Onkol Revue 9, 5: 373–377, 2022.

Svatoň, M., Blažek, J., Burešová, M., Vodička, J. Neo/adjuvantní imunoterapie v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu. Vnitř Lék 68, 4: 217–220, 2022.

Šefl, K. Nemalobuněčný karcinom plic – vzácný nežádoucí účinek léčby nivolumabem. Farmakoter Revue 7, 5: 448–451, 2022.

Ševčíková, J., Horáková, D., Kollárová, H. et al. Bronchogenní karcinom a screening karcinomu plic pohledem praktika – kazuistiky. Prakt Lék 102, 3: 151–160, 2022.

Špaček, J. Imunoterapie v 1. linii u pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic. ESO 3, 1: 22–26, 2022.

Šubrt, P. Časný záchyt karcinomu plic. Zapojení praktiků do pilotního programu po 1.1.2022. Bull Sdruž prakt lék 32, 1: 6–9, 2022.

Tancoš, V., Blichárová, A., Plank, L. Expresia ligandu 1 programovanej smrti v nemalobunkovom karcinóme pľúc – mechanizmus regulácie, asociácia s ostatnými markermi a terapeutické využitie. Klin Onkol 35, 5: 372–376, 2022.

Večeřa, M., Hájková, L., Kulhánek, A. Projekt OD PLIC KE ZDRAVÍ pomáhá předcházet karcinomu plic u kuřáků. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 5, 2: 113, 2022.

Vegrichtová, M. Amivantamab v léčbě pacientů s NSCLC s inzercí v exonu 20 genu EGFR – studie CHRYSALIS (komentář: Zemanová, M.). Farmakoterapie 18, 5: 596–599, 2022.

Vrána, D. Cemiplimab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu. Onkol Revue 9, 2: 161–164, 2022.

Vrána, D. Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího NSCLC bez přítomnosti specifických mutací – souhrn dostupných léčebných možností v ČR v roce 2021. Onkol Revue 16, 1: 11–16, 2022.

Zafarová, Z. Pokroky v léčbě malobuněčného a nemalobuněčného karcinomu plic – kongres WCLC 2022. Farmakoterapie 18, 5: 570–575, 2022.

Zemanová, M. Kombinovaná imunoterapie s limitovanou chemoterapií v léčbě NSCLC. Akt témata onkol očima čes lék 7, 2: 70–72, 2022.

Zemanová, M. Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic klinického stadia III. Onkol Revue 9, 5: 378–385, 2022.

Zemanová, M., Zemanová, P. Osimertinib v terapii pokročilého neskvamózního nemalobuněčného plicního karcinomu. Remedia 32, 3: 232–234, 2022.

Zemanová, P., Zemanová, M., Jirásková, R., Petruželka, L. Imunoterapie u pacientky s malobuněčným plicním karcinomem. Acta medicinae 11, 4: 14–17, 2022.

Zemanová, P., Zemanová, M., Petruželka, L., Špaček, J. Cílená léčba a imunoterapie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Onkol Revue 9, 3: 219–226, 2022.

Zemanová, P., Zemanová, M., Petruželka, L., Špaček, J. Primární nádory pleury. Farmakoter Revue 7, 5: 452–457, 2022.